Faste møter

fredager klokka 19:30 avholdes det quiz

Onsdager klokka 19:00 til 20:00 arrangerer NBfU kveldsprat

Annenhver tirsdag avholdes det strikkekafé.

En gang i måneden arrangeres det lesesirkel

hver onsdag klokka 19:00 arrangeres det treningsøkt