Quiz 5. februar 2021

1. I hvilke land bor det flest samer? 

 2. Hvilke farger har det samiske flagget? 

 3. Hvilke sporter driver noen samer med? 

 4. Hvilke land tilhører samene tradisjonelt sett? 

 5. Hva er de offisielle samiske språkene i Norge? 

 6. Hva er Elsa Laula Renberg kjent for? 

 7. Og i hvilke år skjedde dette? 

 8. Og hvor skjedde det? 

 9. Hva heter sametingspresidenten? 

 10. Hva heter den samiske artisten som for alvår slo igjennom internasjonalt med plata Gula Gula? 

 11. Hva heter barne-TV serien som ble sendt på 70-tallet, som handlet om en samisk gutt? 

 12. Hvilke band tok tittellåta til denne serien, og mange andre kjente joiker, og rocka dem opp til 11? 

 13. Hvor arrangeres hvert år Sámi Grand Prix? 

 14. Hvor arrangeres Sámi Music Awards? 

 15. Hva heter den første Disney-filmen som ble oversatt til samisk? 

 16. Hva kalles Oslo på sørsamisk? 

 17. Hva er en nisterein?get bruk 

 18. Hva heter samenes «nasjonalrett? 

 19. Hva er gáhkko?o 

 20. Guohpparmális er en suppe som ofte blir spist av sjøsamer, spesielt populært i Nord-Troms. Hva er hovedingrediensen i denne suppa? 

 21. Fra 1. juli 2020 inngår tretten kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk. Hva heter de?